İşte Güven OSGB

Tüm dünyadaki gelişmelere paralel olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda stratejik önem kazanan çevre ve enerji sorunlarına eğilmek için geliştirilen mekanizmalar, işyerlerine çeşitli yükümlülükler getirmektedir.

Çevre ve enerji verimliliği konularında işyerlerine özel, çözüme yönelik ve bütünsel yaklaşımlar ile her türlü danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekteyiz.