İşte Güven OSGB

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermekteyiz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra çalışan gruplarına (iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, risk değerlendirmesi ekip üyeleri, acil durum ekipleri, çalışan temsilcileri vb.) veya yapılan işin niteliklerine özel eğitimler de gerçekleştirmekteyiz.