İşte Güven OSGB

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti vermekteyiz.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından gerekli niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder.

İşyeri hekimleri, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için işyerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.